ကုမ္ပဏီများတွင် policy များနှင့်ခွင့်အမျိုးအစားများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ (လုပ်သက်ခွင့်၊ ရှောင်သခင်ခွင့်စသည့် ... ) ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် Custom Leave အမျိုးအစားများကို Better HR software တွင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပညာရေးခွင့်(Education leave)ကို သတ်မှတ်လိုသည် ဆိုပါစို့။

Custom Leave သတ်မှတ်ရန်၊
(၁) 'Setting' ကိုနှိပ်ပါ။

(၂) Leave ကိုရွေးပြီး Create custom leave ကိုနှိပ်ပါ။

(၃) ခွင့်အမျိုးအစားအမည်နှင့်ဖော်ပြချက်ကိုဖြည့်ပါ။ (ဥပမာ၊ ပညာရေးခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ )

(၄) အထက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပြီးပါက ‘Policies'ကိုနှိပ်ပါ။

(၅) မိမိသတ်မှတ်ခဲ့သော ခွင့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။

(၆) မိမိ သည် ထို leave setting ထဲသို့ရောက်ပြီဆိုပါက ပေးမည့် ခွင့်ရက် (Days Available) ၊နေ့တစ်ပိုင်းယူခွင့်ပေးမလား၊လစာမဲ့ခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်မလား စသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ဒါပေမယ့်ဒီအဆင့်ကိုပြီးသွားလို့  'Confirm'ကိုပဲနှိပ်ပါက ဒီpolicyကို system က publishလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် publishလုပ်လိုပါက 'Save and Regenerate' ကိုနှိပ်ပါ။

(၇) Save and Regenerate ပြီးနောက်ဤစာမျက်နှာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် ၀န်ထမ်းတစ်ဦး စီအတွက်ခွင့်ပြုပေးထားသော ခွင့်ရက် များကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။(ဉပမာ-ကျောင်းသားများကိုသာ Education leave မှာ သတ်မှတ်ခွင့်ရက်ပေးထားပြီး ကျန်လူများတွင် 0 ထားပေးခြင်း)

(၈) ပြီးလျှင် Confirm ကိုနှိပ်ပါ။

(၉) 'Update Policy' ကိုနှိပ်ပါ၊ 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

အကယ်၍ မိမိလုပ်ငန်းတွင် အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားဝန်ထမ်းများ၏ leave policy မတူပါက ဤ article အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?