အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် OT ကြေးပေးရာတွင် ဝန်ထမ်းများ OT ဆင်းခဲ့သော နာရီချိန်ပေါ်မူတည်၍သာပေးလိုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကိုလဲ Better HR software တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

၁) 'Setting' ကိုသွားပြီး 'Policies' ကိုနှိပ်ပါ။ OT ကြေးထည့်မည့် 'Policies' ကိုနှိပ်ပါ။


၂) 'Policy' ထဲရှိ 'Payroll' tabတွင် 'Overtimes' အောက်မှာ ရှိသော OT calculate with hourly rate ကိုရွေးချယ်ပြီး 'Update Policy' ကိုနှိပ်ပါ။

၃) 'Confirm'ကိုနှိပ်ပါ။

** OTကြေးများကို ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Payroll group တွင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

** ၎င်းOT ပမာဏကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ထိုပမာဏပေါ်တွင်နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါ video တွင် အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?