အကယ်၍ ရုံး location နောက်တနေရာကိုပြောင်းရပါက fingerprint တွင်ထည့်ထားသော location ကိုပါပြောင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

၁). ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ 'Setting icon' ကိုနှိပ်ပါ။

၂). Admin permission ရှိသော အကောင့်ဖြင့် log in ဝင်ပါ။

၃). ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း 'Change Location' ကိုနှိပ်ပါ။

၄). ပြောင်းလဲလိုသည့် location အသစ်ကိုရွေးပါ။ (ထို location သည် Dashboard ထဲတွင် set up လုပ်ထားပြီးသား location ဖြစ်ရပါမည်။) ထို့နောက် 'Save' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?