ပုံမှန်အလုပ်ချိန်များကိုပြောင်းရန်

၁). မိမိ၏ 'Profile' ပေါ်ကို နှိပ်ပြီး 'Setting' သို့သွားပါ။

၂). 'Policies' tab ကိုနှိပ်ပါ။ အလုပ်ချိန်ပြောင်းလိုသည့် policy ကိုရွေးပါ။

၃) 'Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။

၄) ပြောင်းလဲမည့်အလုပ်ချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီး 'Ok' ကိုနှိပ်ပါ။

၅) 'Update Policy' ကိုနှိပ်ပါ။

၆) 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

အောက်ပါ tutorial video တွင်လည်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။


Did this answer your question?