တစ်ခါတစ်ရံ dashboard အသုံးပြုသူများသည် scheduler ၀န်ထမ်းများအတွက် အလုပ်အချိန်ဇယားကို ပြောင်းလဲချင်သောအခါတွင်

၁). 'Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။ 'Scheduler' ကိုရွေးပါ။


၂). working shift ပြောင်းချင်သော ဝန်ထမ်း၏ အလုပ်ချိန်ပေါ်ရှိ အစက်သုံးစက်ကို mouse pointer တင်ပြီး 'Delete' ရွေး၍ ဖျက်ပါ။


၃). '+' ကိုနှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲလိုသော working shift တစ်ခုအားရွေးချယ်ပါ။

၄). 'Publish'ကိုနှိပ်ပါ။

၅). နောက်တကြိမ် 'Publish'ကိုနှိပ်ပါ။

၆) 'Success' ဟုပြလျှင် Scheduleထည့်ခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။

အောက်ပါ tutorial video တွင်လည်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?