တစ်ခါတစ်ရံတွင် Dashboardအသုံးပြုသူများသည် schedule မထွက်ခင်တွင် schedulerဝန်ထမ်းများအတွက် ပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပေးချင်သည်။ ထိုသို့သောအချိန်တွင် Planning Mode၌'off day' ကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။အသေးစိတ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၁). 'Attendance'ကိုနှိပ်ပါ။ 'Scheduler' ကိုရွေးပါ။


၂) မိမိပိတ်ရက်သတ်မှတ်ချင်သောနေ့တွင်  '+' ကိုနှိပ်ပြီး 'Add as off day' ကိုရွေးချယ်ပါ။

၃). 'Publish'ကိုနှိပ်ပါ။

၄). နောက်တကြိမ် 'Publish'ကိုနှိပ်ပါ။

၅) 'Success' ဟုပြလျှင် off dayထည့်ခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။

အောက်ပါ tutorial video တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?