အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် OT ကြေးပေးရာတွင် သူတို့သတ်မှတ်ထားသောနှုန်း(ဥပမာ-၁နာရီကို ၂၀၀၀ ကျပ်) ဖြင့်သာပေးလိုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကိုလဲ Better HR software တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

၁) 'Setting' ကိုသွားပြီး 'Policies' ကိုနှိပ်ပါ။ OT ကြေးထည့်မည့် 'Policies' ကိုနှိပ်ပါ။


၂) 'Policy' ထဲရှိ 'Payroll' tabတွင် 'Overtimes' အောက်မှာ ရှိသော 'OT calculate with fixed amount' ကိုရွေးချယ်ပြီး တစ်နာရီစာ သင်ပေးလိုသော ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။


၃) 'Update Policy' ကိုနှိပ်ပါ။

၄) 'Confirm'ကိုနှိပ်ပါ။


***သင်ရိုက်ထည့်လိုက်သော OTကြေးများကို ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Payroll group တွင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

*** ၎င်းOT ပမာဏကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ထိုပမာဏပေါ်တွင်နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါ video တွင် အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?