မိမိတို့လုပ်ငန်း၏ Branch location တိုင်းကို Better HR တွင်ထည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Dashboard အသုံးပြုသူများသည် မည်သူက မည်သည့် location တွင် အလုပ်လုပ်နေသည်ကို လွယ်လွယ်ကူကူသိရှိနိုင်ပါသည်။ Branch Location အသစ်ထည့်ပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၁) မိမိ၏ 'Profile' ပေါ်ကို နှိပ်ပြီး 'Setting' ကိုရွေးပါ။

၂) 'Company' Tab တွင်ရှိသော 'Location' မှ '+Add another location' ကိုနှိပ်ပါ။

၄) 'Find on map' ကိုနှိပ်ပါ။

၅) မိမိသတ်မှတ်ချင်သော Locationကို pin ချပြီးသတ်မှတ်ပေးပါ (သို့မဟုတ်) Search barတွင်လည်း သိသာထင်ရှားသော အဆောက်အဦအမည်, လမ်းအမည်တို့ကို ရိုက်ရှာနိုင်ပါသည်။ Location pin မှန်ပြီဆိုပါက 'Yes, That’s Right!'ကိုနှိပ်ပါ။

၆) Branch နာမည်ကိုရိုက်ထည့်၍ 'Add new 'ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?