တစ်ခါတစ်ရံတွင် dashboard အသုံးပြုသူများသည် leave တစ်ခုကိုဆောက်လိုက်သော်လည်း ထို leave သည်အလုပ်မလုပ်ခြင်းမျိုးနှင့် ကြုံရနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ policy ထဲတွင် ထို leave ကို activate မလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

(၁) 'Setting' ကိုသွားပါ။

(၂) ပြီး 'Policies' ကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်ထားသော ခွင့်ရှိသည့် policy ကိုရွေးချယ်ပါ။

(၃) 'Leave' ကိုနှိပ်၍ activateလုပ်လိုသော ခွင့်အမျိုးအစားကိုနှိပ်ပါ။

(၄) ထို leave setting ၏ အောက်ခြေနားရှိ 'Temporary Disable this ... Leave' ကိုဖွင့်ပေးပါ။

(၅) 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

(၆) ထို့နောက် 'Update policy' နှင့် 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

အောက်ပါ video တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ပုံ အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?