အကယ်၍ admin သည် Setting ထဲရှိ policy မှာ Custom ထည့်ထားသော Attendance shift များကိုဖျက်နိုင်ပါသည်။ Default ပါရှိသော Attendance shift အချိန်ကို ဖျက်၍မရပါ။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ video တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

၁) 'Setting' ကိုသွားပြီး 'Policies' ကိုနှိပ်ပါ။

၂) မိမိဖျက်လိုသည့် attendance shift ရှိရာ 'Policy' ကိုနှိပ်ပြီး 'Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။

၃) အောက်ကိုဆင်းပြီး ဖျက်လိုသည့် Attendance shift ဘေးရှိ 'Delete icon' ကိုနှိပ်ပါ။

၄) 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

၅) 'Update policy' နှင့် 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?