တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဝန်ထမ်းသည် OT request တင်လိုက်သော်လည်း ထို OT ကို မှားတင်မိသည့်အခါတွင် ပြန်လည်၍ withdraw လုပ်လိုခြင်းများကြုံနိုင်ပါသည်။ ထို request သည် pending အဆင့်တွင်ပဲရှိနေသေးပါက မိမိ၏ဖုန်းထဲမှာပင် withdraw ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

၁). ဖုန်းထဲရှိ Better HR app မှ 'Overtime' icon ကိုနှိပ်ပါ။

၂). Pending ဖြစ်နေသော OT request ဘေးရှိ 'Withdraw' ကိုနှိပ်ပါ။

၃). Withdraw လုပ်မှာသေချာပါက 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ဆောင်ပုံအသေးစိတ်ကို video တွင်လည်းကြည့်နိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?