တခါတရံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိဖွဲ့ထားပြီးသား payroll group ကို ပြန်ဖျက်ပြီး payroll group အသစ်ဖွဲ့ကာ ပြန်တွက်လိုသော အခြေအနေများရှိတတ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ဖွဲ့ပြီးသား payroll group ကို ပြန်ဖျက်ရန် လိုအပ်လာပါက အောက်ပါ အဆင့်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၁. Payroll(Beta) အောက်တွင် မိမိပြန်ဖျက်လိုသော payroll group၏ ဘေးတွင်ရှိသော 'Delete' ကိုနှိပ်ပါ။

၂. payroll group ကိုပြန်ဖျက်ရန် confirmation box ကျလာပါက ထို payroll group ၏ နာမည်ကို အတိအကျ ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးပြီး 'Confirm' ကိုနှိပ်ပေးပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ payroll group name ကို ပထမပေးထားသည့် နာမည်အတိုင်း မှန်ကန်စွာ ရိုက်ထည့်ပေးမှသာလျှင် 'Confirm' ခလုတ်ကိုနှိပ်လို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

၃. ထို့နောက် 'Success' notification ပြပြီးလျှင် payroll group ဖျက်ခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။

Did this answer your question?