ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် attendanceတင်မရခြင်း (သို့) အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သော အချိန်ထက်ပို၍ attendance တင်ထားခြင်း တို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးမှာ admin က ဝန်ထမ်း၏ အလုပ်ချိန်ကို Dashboard တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။


(၁) ‘Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။

(၂) ပြင်ဆင်လိုသော ဝန်ထမ်းအမည်ကိုနှိပ်ပါ။

(3) ထိုဝန်ထမ်း၏ attendance detail view ကိုရောက်ပါက မိမိအချိန်ပြင်ပေးမည့်ရက်ရှိ Actual Startတွင် ကလစ်နှိပ်ပြီး 'Edit' ကိုနှိပ်ပါ။

(4) သူရုံးရောက်ခဲ့သော attendance အချိန်ကိုထည့်ပါ။ ထိုသို့ထည့်ပေးပြီးပါက 'OK' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?