ကုမ္ပဏီတွင် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များအပြင် မိမိ စိတ်ကြိုက်အားလပ်ရက်များကို Better HR software မှာ သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိကုမ္ပဏီမှာ အသုံးပြုသော holiday calendarကို software ထဲတွင် ထည့်ထားရန်လိုအပ်သည်။
၂၀၂၁ မြန်မာအားလပ်ရက်ပြက္ခဒိန်ကို download လုပ်ရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။

အားလပ်ရက်များကိုသတ်မှတ်ရန်၊
(၁) ‘Setting'ကိုဖွင့်ပါ။

(၂) 'Policies'ကိုနှိပ်၍ မိမိထည့်သွင်းလိုသောpolicyကိုရွေးပါ။

'Leave'ကိုနှိပ်ပါ။

(၃) ပုံမှာ ပြထားတဲ့ edit button ကို နှိပ်ပါ။

(၄) 'Add Custom Holidays' ကိုနှိပ်ပါ။

(၅) မိမိ သတ်မှတ်မည့် ရက် နှင့် အကြောင်းအရာကို ဖြည့်ပါ။  

(၆) နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် 'Add Holiday'ကိုနှိပ်ပါ။'Import'ကိုနှိပ်ပါ။

(၇) 'Update Policy' ကိုနှိပ်ပါ၊ 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

အောက်ပါ tutorial video တွင်လည်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?