တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဝန်ထမ်းများသည်  Better HR App မှ  Leave Request တင်လို့မရသောအခါတွင် သူတို့၏ line manager ကို ခွင့်ယူမည့်အကြောင်းကို ခွင့်တောင်းပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ထိုသို့သောအချိန်တွင် liner manger အနေဖြင့် ထိုဝန်ထမ်းအတွက် leave data ကိုဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ video တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

(၁) ပထမဆုံး Leave သို့သွားပါ။

(၂) Add Leave ကိုနှိပ်ပါ။

(၃) အောက်ပါ အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်ပြီး Add Leave ကိုနှိပ်ပါ။

အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ video တွင်လည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?