တစ်ခါတစ်ရံ dashboard အသုံးပြုသူများသည် scheduler ဝန်ထမ်းများအတွက် shift များကိုထည့်ရန်မေ့သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုရက် များကိုကျော်သွားပြီးမှ attendance ပြန်ချင်သောအခါ -

၁) 'Attendance' ကိုနှိပ်၍ 'Add Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။

၂) Attendance ပြန်ထည့်ပေးလိုသည့် ဝန်ထမ်း၏အမည်၊ ထည့်မည့်နေ့စွဲ၊ သတ်မှတ်ထားသော ရုံးချိန် (Schedule Start Time / Schedule Finish Time)၊ ဝန်ထမ်းအမှန်တကယ် ရုံးတက် ရုံးဆင်းခဲ့သည့်အချိန် (Start Time / Finish Time) နှင့် Remark တို့ကိုဖြည့်ပြီး 'Confirm' ကို နှိပ်ပါ။

အောက်ပါ tutorial video တွင်လည်း အသေးစိတ်ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?